Kodėl EDINA

Bendrų informacinių sistemų integracijos nauda:

  • ŠMM ir AM institucijų palaikymas bendrų IS.
  • LITNET infrastruktūros efektyvus naudojimas.
  • EDINA, eLABa, LieDM, MIDAS ir kt.
  • Bendrų IS integracijos naudojimas ir tolimesnis vystymas

Sprendimas EDINA buvo pripažintas geriausiu Bendruomeninės debesies projektu Baltijos šalyse