Komanda

Paulius Baltrušaitis EDINA PP konsorciumo visuotinio susirinkimo pirmininkas
Vitalis Sapagovas EDINA PP konsorciumo valdybos pirmininkas
Arvydas Barila EDINA PP konsorciumo Projekto vadovas
Paulius Nomgaudas EDINA PP konsorciumo Kompetencijos centras, Programavimo vadovas
Romualdas Česnavičius Finansų modulio naudotojų grupės vadovas
Kristina Kolesnikienė Personalo modulio naudotojų grupės vadovė
Irena Dundulienė Darbo užmokesčio modulio naudotojų grupės vadovė

Valdybos nariai

Vitalis Sapagovas Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento direktorius
Arūnas Stašionis Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Skaičiavimų tyrimų ir skaičiavimų centro direktoriaus pavaduotojas
Paulius Baltrušaitis Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir infrastruktūrai
Arvydas Barila Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų centro projektų vadovas
Paulius Nomgaudas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovas
Romualdas Česnavičius Vilniaus Gedimino technikos universiteto finansų direktorius
Saulius Kreivaitis Lieuvos sporto universiteto Informacinių technologijų ir nuotolinių studijų centro vedėjas
dr. Nijolė Galdikienė Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui
Vaidas Liubinas Vilniaus kolegijos Kompiuterių centro vadovas