Finansai (FIN)

EDINA naudojamas Oracle E-Business Suite sprendimas finansams valdyti ir buhalterinei apskaitai vykdyti – tai integruotas sprendimas, kuris leidžia valdyti institucijos finansų būseną, kontroliuoti visas operacijas ir tuo pačiu didinti esamų veiklos procesų efektyvumą.

EDINA Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos posistemį sudaro šie moduliai:
Didžioji knyga – tai pagrindinis finansų valdymo modulis glaustai integruotas su kitais Oracle E-Business Suite moduliais. Buhalterinių operacijų apskaitos įrašai tiesiai į Didžiąją knygą yra perduodami iš kitų modulių. Didžiosios knygos modulio sprendimas užtikrina efektyvų visų buhalterinių operacijų apskaitos įrašų registravimą, sąnaudų paskirstymą, biudžetavimą, konsolidavimą ir finansinių ataskaitų parengimą. Didžiosios knygos modulis palaiko kelių apskaitos knygų (sąskaitų planas+valiuta+apskaitos kalendorius) vedimo galimybę ir tuo pačiu užtikrina lankstų apskaitos organizavimą institucijoms, turinčioms sudėtingą organizacinę struktūrą. Unikalus Didžiosios knygos lankstumas leidžia valdyti įvairių organizacinių struktūrų finansinę informaciją. Galima vesti kelių institucijų apskaitą su vienodais arba skirtingais sąskaitų planais ir konsoliduoti apskaitos rezultatus.

Didžiosios knygos modulis leidžia:
Ilgalaikis turtas – tai sprendimas, kuris automatizuoja ir palengvina turto tvarkymo ir apskaitos uždavinius, tokius kaip institucijos ilgalaikio turto pajamavimas, perleidimas, perkainojimas, nusidėvėjimas, nurašymas ir inventorizacija.

Ilgalaikio turto modulis leidžia:
Mokėtinos sumos - tai institucijos įsipareigojimų valdymo sprendimas suteikiantis galimybę optimizuoti įsipareigojimų operacijų apdorojimą, pagerinti atsiskaitymų su tiekėjais discipliną bei pinigų srautus.
Mokėtinų sumų modulis leidžia:
Gautinos sumos padeda institucijai optimizuoti klientų įsipareigojimų valdymą, sąskaitų išrašymą, įmokų surinkimą. Šiuo sprendimu institucija gali pagerinti ryšius su klientais, optimizuoti pinigų srautus bei gauti strategiškai reikalingą informaciją sprendimams priimti.

Gautinų sumų modulis leidžia:
Pinigų valdymas yra skirtas valdyti pinigų srautus ir kontroliuoti pinigines lėšas.
Pinigų valdymo modulis leidžia: