Darbo užmokestis (DU)

Sprendimas, leidžiantis operatyviai valdyti žmogiškųjų išteklių užmokesčius, darbo laiko trukmę, kompetencijas vienoje bendroje sistemoje.

Darbo užmokesčio apskaita
Darbo užmokesčio apskaitos modulyje: